بدون شرح و اظهار نظر نظرتان را به سخنان آیت الله مصباح یزدی از سایت رجا نیوز جلب می نمایم

طبق این نظر آن‌هایی که خیلی دم از دین می زنند و تا امر خلاف شرعی واقع می‌شود دادشان در می‌آید، این‌ها می شوند تندرو؛ و آن‌هایی که می‌گویند باید تسلیم خارجی‌‌ها بشویم آن‌‌ها هم کندرو هستند. اعتدال یعنی نه این و نه آن، کمی از این و کمی از آن. اگر اعتدال این باشد بهتر این است که اسمش را التقاط بگذاریم، نه اعتدال.

منبع :  http://rajanews.com/detail.asp?id=185354